لینک های دسترسی

رئيس جمهور ترکمنستان بعمر ۶۶ سالگي وفات يافت.


سفرمراد نيازوف، رئيس جمهور ترکمنستان بعد از ۲۱ سال حکمروائي مطلقه دران کشور سرشار از منابع نفتي، وفات يافته است.

وسايل نشراتي دولتي ميگويند قلب آقاي نيازوف امروز دفعتاً از کار افتاد. تشييع جنازۀ او بروز يکشنبه برگزار ميگردد.

وسايل نشراتي دولتي گفتند قربان قلي بيردي محمدوف، معاون صدارت بحيث کفيل رياست جمهوري تعيين گرديده است. قرار است مامورين عاليرتبه امروز تشکيل جلسه داده موضوع انتقال حکومت و تاريخ انتخابات جديد را اعلام کنند.

بموجب قانون اساسي، رئيس پارلمان بايد قدرت را بدست ميگرفت ولي مقامات ميگويند چون او با تحقيقات جنائي مواجه بود، واجد شرايط بدست گرفتن قدرت نميشد.

رهبران مخالف حکومت ترکمنستان در ماسکو گفتند در نظر دارند جهت کانديد شدن در انتخابات سال آينده بوطن بازگردند.

سفارت ايالات متحده در عشق آباد، طي بيانيۀ کتبي اي گفت اميدوار يک انتقال مسالمت آميز و قانوني قدرت دران کشور آسياي مرکزي ميباشد.

XS
SM
MD
LG