لینک های دسترسی

Breaking News

قواي پيادۀ بحريۀ امريکا بارابطه به واقعۀ حديثه اتهاماتي را اعلام ميکند.


انتظار ميرود امروز عليۀ يک دسته از عساکر قواي پيادۀ بحريۀ ايالات متحده بارابطه بقتل ۲۴ تن از افراد ملکي عراقي در شهرک حديثه در ماۀ نومبر، اتهاماتي را اعلام کند.

تحقيق کنندگان روي ادعاهائي تحقيق ميکنند که عساکر پيادۀ بحريه بعد ازان اين مردم را بقتل رسانيدند که يک تن از همرزمان شان در يک انفجار بم کنار جاده کشته شد. مقتولين شامل چندين زن و طفل بود.

وکلاي مدافع ميگويند اين اهالي در تبادلات آتش بين عساکر پيادۀ بحريه و شورشيان عراقي گير مانده بودند. مقامات قواي پيادۀ بحريه در آغاز علت مرگ ۱۵ تن از افراد ملکي را بم گزاري و تبادلات آتش بعد ازان با شورشيان قلمداد کرده بود.

روزنامۀ نيويارک تايمز در ماۀ جاري گزارش داد که حد اقل ۵ تن از افراد قواي پيادۀ بحريه با اتهامات مرگ ناشي از بي مبالاتي و يا قتل متهم خواهند شد.

XS
SM
MD
LG