لینک های دسترسی

Breaking News

افراد مسلح فلسطيني در غزه و کرانۀ غربي رود اردن جنگيده و نتارکه را بمخاطره افگندند.


امروز تصادمات بين افراد مسلح رقيب حماس و فتح باعث قتل يک نفر و جراحات شش تن ديگر گرديد.

جنگ در باريکۀ غزه و کرانۀ غربي رود اردن آتش بس سه روز بمنظور جلوگيري از جنگ داخلي را بمخاطره افگنده است.

در شهر غزه، يک تن از مليشياي حماس در نزديک منزل محمود زهار، وزير خارجۀ حکومت فلسطيني تحت رهبري حماس کشته شد.

حماس ميگويد قبايل محلي طرفدار فتح درين تبادلات آتش دست داشت.

در کرانۀ غربي رود اردن، مقامات شفاخانه ها ميگويند از اثر گلوله باري افراد مسلح مربوط فتح بر فعالين حماس در نزديک نابلس که براي اجتماعي آمادگي ميگرفتند، حد اقل شش نفر مجروح شدند.

حماس و فتح بروز سه شنبه بعد ازان روي آتش بس توافق کردند که خشونت هاي بيش از يک هفته اي بيش از ده نفر را کشته و يک عدۀ ديگر را مجروح ساخت.

دو جناح از ماۀ جنوري باينطرف که حماس در انتخابات برنده شد، در يک مبارزه بر سر قدرت در گير ميباشد.

XS
SM
MD
LG