لینک های دسترسی

Breaking News

يک برتانوي مظنون به دهشت افگني در پاکستان در محکمه ظاهر شد.


يک مرد برتانوي در يک محکمۀ پاکستان حاضر شد تا با اتهامات دست داشتن در دسيسه اي جهت منفجر ساختن يک طيارۀ مسافربر روانۀ ايالات متحده، مواجه گردد.

رشيد رؤف امروز در محکمه در راولپندي بخبرنگاران گفت اتهامات عليۀ او غلط و غيرعادلانه است.

رؤف به تقلب هويت، داشتن مواد منفجره و استفاده از اسناد تقلبي هويت متهم ميباشد.

هفتۀ گذشته يک محکمۀ جداگانۀ ضد دهشت افگني اتهامات دهشت افگني را عليۀ رؤف رد کرده و قضيه اش را بيک محکمۀ جنائي ارجاع نمود.

مقامات پاکستاني رؤف را در ماۀ آگست توقيف کرده و گفتند او چندين بوتل هايدروجن پرآکسايد را باوخود داشت. مدعي العمومان گفتند ازين مواد کيمياوي جهت توليد مواد منفجره استفاده ميشود.

برتانيه از پاکستان خواستار استرداد رؤف با رابطه بيک تحقيقات جداگانه در مورد قتل سال ۲۰۰۲ کاکايش ميباشد.

XS
SM
MD
LG