لینک های دسترسی

Breaking News

ترکمنستان تاريخ انتخابات رياست جمهوري را تعيين ميکند.


کفيل رياست جمهوري ترکمنستان ميگويد مقامات بروز سه شنبه تاريخ انتخابات را براي جانشين صفر مراد نيازوف، رئيس جمهور فقيد آن کشور، تعيين خواهند کرد.

قربان قلي بيردي محمدوف، رهبر مؤقت امروز طي يک بيانيۀ تلويزيوني گفت شوراي مردم تشکيل جلسه داده و کانديدان اين عهده را منظور خواهد کرد.

بيردي محمدوف بروز پنجشنبه بعد از مرگ نيازوف، رئيس جمهور که براي ۲۱ سال دران کشور آسياي مرکزي حکمروائي کرده، بحيث رئيس جمهور مؤقت تعيين گرديد.

امروز در دورۀ سوگواري، رستوران ها و دکان ها مسدود بود. تشييع جنازۀ نيازوف بروز يکشنبه برپا ميشود.

رئيس جمهور مطلق العنان ۶۶ سالۀ ترکمنستان جانشيني براي خود تعيين نکرده بود که باعث نگراني از ناحيۀ مجادله بر سرقدرت دران کشور سرشار از نفت شده است.

در واشنگتن، يک نطاق وزارت خارجه گفت ايالات متحده با حکومت مؤقت در عشق آباد همکاري خواهد کرد.

XS
SM
MD
LG