لینک های دسترسی

Breaking News

مسيحيان در سراسر جهان از ميلاد مسيح با اتحاف دعا براي صلح تجليل کردند.


مسيحيان در سراسر جهان امروز از عيد ميلاد مسيح با اتحاف دعا براي صلح، مخصوصاً در شرق ميانه، جشن ميگيرند.

پاپ بندکت طي پيام عنعنوي عيد ميلاد مسيح برنگراني در مورد منطقه تاکيد کرده خواستار ختم منازعه در شرق ميانه و دارفر و سراسر افريقا شد.

مايکل صباح رهبر کليساي رومن کاتوليک در بيت المقدس از رهبران شرق ميانه خواستار شد تا صلح ساز شده و در راۀ احياي عمليۀ صلح شرق ميانه کار کنند.

رون ويليمز Rowan Williams سراسقف کنتربري رهبر کليساي انگلستان مشکلات شرق ميانه را بمشکلاتي که مواجۀ بشريت است، تشبيه نموده خواستار ختم جنگ بين جناح هاي فلسطيني گرديد.

در سرزمين مقدس، مسيحيان در خلال خشونت در بيت اللحم مراسم دعاخواني نيمه شب را براه انداختند. در لبنان، مسيحيان در يک کليسا در بيروت اجتماع کردند.

در بغداد، صدها مسيحي عراقي تحت مراقبت شديد از تولد مسيح جشن گرفتند. در آسيا مليون ها نفر باوجود هشدارهاي امنيتي از حملات دهشت افگني احتمالي ازين روز تجليل نمودند.

XS
SM
MD
LG