لینک های دسترسی

Breaking News

صدراعظم هند براي مسلمانان و ساير اقليت ها مشاغل بيشتري را وعده داد.


من موهن سنگه، صدراعظم هند تعهد کرده که به مسلمانان و هندوهاي طبقۀ پائين که در مشاغل با تبعيض مواجه ميشوند و در جامعه قابل قبول شناخته نميشوند مشاغل بيشتري فراهم سازد.

يک گزارش تازه که صدراعظم آنرا هدايت داده بود مشعر است که تخمين ۱۴۰ مليون مسلمان فقيرتر هستند و نسبت بساير جوامع به تعليم و تربيه و مشاغل دسترسي کمتر دارند.

آقاي من موهن سنگه طي سخنراني در يک کنفرانس بين المللي روي اقليت هاي مذهبي در دهلي جديد گفت او رئيس يک حکومت است که بطور ديموکراتيک انتخاب شده و اين وظيفۀ اوست که چنين عدم مساوات را محو نمايد.

اين تعهد در آستانۀ انتخابات مجوزۀ سال آيندۀ شوراهاي ايالتي در ايالت شمالي اتار پرديش صورت گرفت که دران بيشترين تعداد راي دهندگان مسلمان و طبقۀ پائين موجود است.

حکومت ائتلافي تحت رهبري کانگرس آقاي من موهن سنگه چندين پروگرام را بمنظور تقويۀ گروه هاي اقليت هند براه انداخته است.

XS
SM
MD
LG