لینک های دسترسی

Breaking News

صدام طي نامه اي خود را منحيث قرباني براي مردم عراق پيشنهاد کرده است.


صدام حسين، رهبر برانداخته شدۀ عراق نامه اي عنواني مردم عراق نوشته طي آن خود را منحيث قرباني براي مردم عراق پيشنهاد کرده است.

وکلاي مدافع صدام تائيد کردند که اين نامه که امروز صادر شده اصلي است. صدام دران نامه خواستار اتحاد بين مردم عراق گرديده است.

بروز سه شنبه، يک محکمۀ استيناف عراق حکم اعدام صدام را بخاطر جرايم عليۀ بشريت تائيد کرده و گفت که بايد ظرف ۳۰ روز بدار آويخته شود.

ماۀ گذشته، يک محکمۀ عراق صدام را بخاطر قتل ۱۴۸ شيعه از دهکدۀ دوجيل در قبال يک سؤ قصد ناکام عليۀ او در سال ۱۹۸۲ به اعدام محکوم کرد و حکم نمود که او بايد بدار آويخته شود.

بسياري از شيعيان بخاطر حکم اعدام او جشن گرفتند در حاليکه اعضاي گروۀ اقليت سني عرب که زماني بر کشور مسلط بودند، اظهار تاسف کرده حکم اعدام او را داراي انگيزۀ سياسي خواندند.

XS
SM
MD
LG