لینک های دسترسی

Breaking News

رهبر طالبان سوگند ياد کرده تا عساکر خارجي را از افغانستان براند.


ملا عمر، رهبر متواري طالبان ميگويد مطمئن است پيروانش عساکر خارجي را از افغانستان ميرانند.

اين پيام امروز به آژانس هاي خبرگزاري ارسال گرديد. اودر پيام گفته است که افغانستان سابقۀ اخراج دشمنانش را دارد و هيچ دشمن يا قوۀ مهاجم بميل خود ازان کشور برون نشده است.

عمر همچنان يک پيشنهاد مقامات افغاني و پاکستاني را رد کرد که بمنظور ختم خشونت در دو طرف سرحد جرگه هاي قبايلي را داير کند. او گفت اين جرگه ها داميست که توسط مهاجمين و دست نشاندگان گذاشته شده است.

اصليت اين پيام تصديق نگرديده است.

حکومت ايالات متحده براي دستگيري ملا عمر ده مليون دالر جايزه تعيين کرده است. او اندکي بعد از راندن طالبان از قدرت توسط قواي تحت رهبري ايالات متحده در سال ۲۰۰۱ پنهان شد.

XS
SM
MD
LG