لینک های دسترسی

Breaking News

صدام جهت اجراي حکم اعدام بقواي عراقي تسليم داده شد.


وکلاي مدافع صدام حسين ميگويند رهبر برانداختۀ شدۀ عراق در آمادگي براي اعدام از توقيف ايالات متحده به مقامات عراقي تسليم داده شده است.

نوري المالکي، صدراعظم عراق گفت در اعدام صدام حسين، رهبر برانداخته شدۀ آن کشور تاخيري بميان نخواهد آمد.

آقاي مالکي ميگويد آنهائي که با محکوميت او مخالفت ميکنند به خاطرۀ قربانيانش توهين مينمايند.

وکلاي مدافع صدام قبلاً گفته بودند قواي نظامي ايالات متحده خواسته است تا اموال شخصي ديکتاتور سابق عراق را تسليم شود.

بروز سه شنبه يک محکمۀ استيناف عراق گفت حکم اعدام صدام حسين بخاطر قتل ۱۴۸ شيعه قواي ايالات متحده صدام را در ماۀ دسمبر سال ۲۰۰۳، هشت ماه بعد ازانکه تهاجم تحت رهبري ايالات متحده او را از قدرت برانداخت، دستگير کردند.

XS
SM
MD
LG