لینک های دسترسی

Breaking News

صدراعظم صوماليه به مقديشو داخل شد.


علي محمد گدي، صدراعظم صوماليه، امروز، يک روز بعد ازانکه قواي اسلاميست، مقديشو را ترک کرد، به آن شهر داخل شد.

در حاليکه آقاي گدي در داخل يک کاروان فوق العاده مسلح در حدود ۲۵ موتر از نقاط مختلف شهر ديدن ميکرد، مردم در اطراف جاده ها صف بسته بودند. او در حالي از ميدان هوائي و بندر بحري ديدن کرد، که قواي حکومتي و متحدين ايتيوپيائي آن براي محافظت ايستاده بودند.

آقاي گدي بصداي امريکا گفت اولويت عمدۀ او اعادۀ ثبات در پايتخت است. او ميگويد رهبران قبايل به او اطمينان داده اند که در قسمت خلع سلاح و تعليم مجدد مليشياهاي اسلاميست که به تعقيب فرار رهبران اسلاميست بيکار شده اند، کمک خواهند کرد.

رهبران اسلاميست ميگويند تسليم نخواهند شد و بجنگ عليۀ قواي حکومتي ادامه خواهند داد.

در عين زمان، در شمال شهر چندين هزار مظاهره چي عليۀ حضور قواي ايتيوپيائي در پايتخت مظاهره کردند.

XS
SM
MD
LG