لینک های دسترسی

Breaking News

مسلمانان مراسم عرفه را بجا ميکنند.


بيش از دو مليون حاجي امروز در کوۀ عرفه اجتماع کرده اند تا يکي از مراسم عمدۀ حج را ادا کنند.

مسلمانان از سراسر جهان در يک صحراي نزديک مکه که پيامبر اسلام آخرين خطبۀ خود را ايراد کرده بود، به اداي نماز و دعا مشغول اند.

حجاج امشب را در مزدلفه سپري کرده و براي سنگ اندازي بر شيطان سنگچال جمع آوري ميکنند.

بروز شنبه مراسم سنگ اندازي در مينا که خيلي مزدحم ميباشد، خطرناک ترين بخش مراسم است. در مراسم سال گذشته بيش از ۳۶۰ حاجي درين منطقه لگدمال گرديدند.

مقامات عربستان سعودي ازان وقت تا بحال بيش از يک مليارد دالر را جهت محفوظ ساختن اين بخش مصرف کرده اند.

XS
SM
MD
LG