لینک های دسترسی

Breaking News

دو روز بعد از بدار آويختن صدام، خشونت در عراق ادامه دارد.


دو روز بعد از بدار آويختن صدام حسين ديکتاتور سابق عراق در بغداد، خشونت ادامه دارد.

قواي نظامي ايالات متحده ميگويد عساکر امريکائي شش دهشت افگن را در جريان حمله بر يک مخفيگاۀ القاعده در بغداد بقتل رسانيده اند. قواي نظامي ميگويد عساکر امريکائي از چند عمارت، هدف آتش شديد قرار گرفتند و دست به آتش متقابل زدند و در جريان گلوله باري دو عمارت آتش گرفت.

قواي نظامي ميگويد دهشت افگنان همچنان از يک عمارت که مقر جبهۀ گفت و شنود ملي، يک حزب سني ها ميباشد، آتشباري نمودند.

اما صالح المُطلح، رئيس حزب به تلويزيون العربيه گفت که طيارات امريکائي دفتر او را بمبارد کرده و دو کارمند حزب را کشته است. او گفت قواي ايالات متحده بر يک منزل نيز بم پرتاب کرده و يک خانوادۀ چهار نفري را کشت.

در ساير خبرها، پوليس ميگويد افراد مسلح، پنج عضو يک فاميل را کشتند که از موصل جانب بغداد در حرکت بودند.

XS
SM
MD
LG