لینک های دسترسی

Breaking News

صدراعظم تايلند سياستمداران سابق را مسؤل بم گزاري خواند.


حکومتي که قواي نظامي در تايلند تشکيل داده سياستمداران سابق را مسؤل يک سلسله حملات مهلک شب سال نو در پايتخت تايلند خوانده است.

سورايود چولانونت، صدراعظم تايلند ميگويد مدارک نشان ميدهد که گروه هائي که قدرت سياسي خود را از دست داده اند مرتکبين احتمالي هستند.

آقاي چولانونت ميگويد محتمل بنظر نميرسد که شورشيان اسلاميست که در منطقۀ ناآرام جنوب حملات مشابهي را براه مياندازند مسؤل باشند.

او از کدام گروۀ بخصوص نام نگرفت و يا مستقيماً اسم تاکسين شينواترا صدراعظم سابق را ياد نکرد ولي از تبصره ها چنان استنباط شده که احتمال دارد تاکسين تحت تحقيق باشد.

وکيل قانوني آقاي تاکسين ارتباط مؤکلش را بحملات تکذيب کرد. آقاي تاکسين در ماۀ سپتمبر در يک کودتاي بدون خونريزي برانداخته شد.

روز يکشنبه و اوائل امروز نه بم در بنگکاک منفجر شده سه نفر را کشته و حد اقل ۳۸ تايلندي و سياح خارجي را مجروح ساخت.

XS
SM
MD
LG