لینک های دسترسی

Breaking News

مقامات عراقي مردي را که بفلمبرداري مخفيانه از اعدام صدام حسين مظنون است، مورد تحقيق قرار داده اند.


يک مشاور صدراعظم عراق ميگويد مقامات مردي را دستگير کرده اند که بثبت مخفيانۀ ويديوي اعدام صدام حسين توسط تلفون موبايل مظنون ميباشد.

مقامات ميگويند ازين شخص که متهم است به بطور قاچاقي تلفون را برده و اعدام صدام حسين را توسط ويديو ثبت کرده تحقيقات ميشود.

اين ويديوي غيرمجاز که نشان ميدهد شاهدان بديکتاتور سابق طعنه ميدهند تشنج فرقوي را در عراق بدتر ساخته و انتقادات بين المللي را سبب گرديده است.

قصر سفيد از انتقاد از اجراي عمليۀ اعدام خودداري کرده گفت مقامات ايالات متحده در بغداد قبلاً نگراني خود را ابراز کرده بودند.

روزنامۀ نيويارک تايمز گزارش ميدهد که مقامات ايالات متحده کوشش کردند نوري المالکي، صدراعظم را ترغيب کنند که اعدام را بخاطر نگراني ها روي قانوني بودن عمليه و فرارسيدن عيد اضحي بتعويق بياندازند.

اما مقامات ايالات متحده گفتند آقاي مالکي نگراني داشت که اگر صدام بزودي بدار آويخته نشود، بنحوي از اعدام خود را نجات خواهد داد.

XS
SM
MD
LG