لینک های دسترسی

Breaking News

قصر سفيد مواظبت مناسب را در اعدام ها در عراق تقاضا ميکند.


قصر سفيد از مقامات عراقي تقاضا ميکند تا در قسمت اجراي حکم اعدام دو همدست صدام حسين مواظبت مناسب بعمل آورند.

گزارش هاي وسايل نشراتي حاکيست که ممکن است اعدام دو مامور عاليرتبۀ رژيم صدام بتاخير بيفتد. قبلاً لويز آربر کمشنر حقوق بشر ملل متحد در مورد منصفانه و بيطرفانه بودن محاکمات آنها اظهار نگراني کرده بود.

در مورد عمليۀ اعدام صدام حسين که ناظرين قبل از اعدام بديکتاتور سابق طعنه داده بودند، انتقادات بين المللي صورت گرفته است.

مقامات عراقي ميگويند به تحقيقات در مورد ثبت ويديوي غير مجاز ادامه ميدهند و حد اقل دو محافظ را بسؤ ظن دست داشتن دران مورد تحقيق قرار داده اند.

در عين زمان مقامات امروز در بغداد گفتند دو انفجار بم در منطقۀ منصور که منطقۀ متمول بغداد است، حد اقل ۱۳ نفر را هلاک و بيش از ۲۰ تن ديگر را زخمي ساخته است.
XS
SM
MD
LG