لینک های دسترسی

Breaking News

ديموکرات ها کنترول کانگرس را بدست گرفتند.


کانگرس ايالات متحده امروز در حالي تشکيل جلسه داد که ديموکرات ها براي اولين بار طي ۱۲ سال گذشته، اکثريت را در هردو مجلس آن بدست دارند.

ننسي پلوسي از ايالت کليفورنيا امروز وقتي تاريخ ساز ميشود که بحيث اولين زن رئيس مجلس نمايندگان حلف وفاداري ياد کند. در جلسۀ جديد همچنان يک مسلمان و دو بودائي بحيث اعضاي کانگرس شامل خواهند بود.

رهبران ديموکرات در مجلس نمايندگان ميگويند در نظر دارند يک اجنداي عمدتاً داخلي را در آغاز اين جلسات به پيش ببرند. پلان آنها شامل تعميل قوانيني است که توسط کميسيون ۱۱ سپتمبر سفارش شده، بلند بردن حد اقل مزد کارگران ايالات متحده و کاهش قيود بر تمويل تحقيقات روي سلول اساسي وجود.

آنها همچنان در نظر دارند يک سلسله رهنمائي هاي شديدتر اخلاقي را براي اعضاي کانگرس، بشمول منع قبولي تحفه ها و سفرهاي خارج توسط کسانيست که براي داعيه هاي مختلف در کانگرس فعاليت ميکنند.

جمهوريخواهان مجلس نمايندگان در مورد پلان ديموکرات ها در قسمت تعميل ابتکارهاي شان بدون اينکه آنها بتوانند تعديلاتي را پيشنهاد کنند، خشمگين هستند.

XS
SM
MD
LG