لینک های دسترسی

Breaking News

در حملات جداگانه در افغانستان سه عسکر افغاني مجروح و دو طالب کشته شد.


مقامات حکومت افغانستان ميگويند امروز در شرق افغانستان يک حمله کنندۀ انتحاري بم تعبيه شده در موتر را منفجر ساخته و حد اقل سه عسکر افغاني را مجروح ساخت و در جنوب دو طالب تندرو کشته شد.

مقامات ميگويند بم گزار انتحاري در منطقۀ برمل ولايت پکتيکا بعساکر افغاني نزديک شده و خود را منفجر ساخت.

مقامات نظامي گفتند وضع عساکر مجروح ثابت است.

در يک واقعۀ ديگر، مقامات نظامي ميگويند شورشيان طالب بروز يکشنبه بر يک گزمۀ مشترک ناتو و عساکر افغاني در منطقۀ ميزان ولايت زابل حملۀ ناگهاني کردند.

مقامات گفتند عساکر اتحاد به تعقيب تبادلات مختصر آتش دو تندرو طالب را کشته و حد اقل سه تن ديگر را دستگير کردند.

قواي نظامي گفت درين واقعه از عساکر اتحاد کسي مجروح نشد.

XS
SM
MD
LG