لینک های دسترسی

Breaking News

رهبر روحاني ايران ميگويد کشورش از تکنالوژي ذروي منصرف نخواهد شد.


آيت الله علي خامنه اي، رهبر روحاني ايران ميگويد ايران از حق خود مبني بر داشتن تکنالوژي ذروي منصرف نخواهد شد.

آيت الله اين تبصره را امروز در شهر متبرک قم بعمل آورد. او گفت ايران از حق خود منصرف نخواهد شد و مقامات ايراني صلاحيت ندارند تا از حق ملت منصرف گردند.

آيت الله خامنه اي در مورد همۀ موضوعات ايران تصميم نهائي را اتخاذ ميکند.

در ماۀ دسمبر، شوراي امنيت ملل متحد باتفاق آرا قطعنامه اي را تصويب کرد که بخاطر فعاليت هاي ذروي تهران تعزيرات را بر ايران وضع مينمايد. ايالات متحده و متحدين غربي آن ادعا ميکنند که ايران تکنالوژي توليد اسلحۀ ذروي را انکشاف ميدهد ولي تهران اين اتهام را تکذيب ميکند.

محمود احمدي نژاد، رئيس جمهور ايران اين تعزيرات را رد کرده است. او هفتۀ گذشته گفت که ايران بزودي مواد سوخت ذروي را به پيمانۀ صنعتي توليد خواهد کرد.

XS
SM
MD
LG