لینک های دسترسی

Breaking News

تندرو مربوط به القاعده در تبادلات آتش در اردن کشته شد.


مقامات اردني ميگويند قواي امنيتي يک تندرو مظنون مربوط به القاعده را در جريان تبادلات آتش در شهر شمالي ايربيد کشته و يک تن ديگر را دستگير نموده است.

مقامات مرد مقتول را سليمان الانجدي معرفي نموده که يک اردني فلسطيني الاصل ميباشد. آنها ميگويند شخص توقيف شده نيز اردني است.

مقامات امنيتي ميگويند تبادلات آتش امروز صبح وقتي آغاز گرديد که قواي خاص کوشش کرد مظنونين را که طبق ادعا در نظر داشتند حمله اي را دران مملکت براه اندازند، دستگير نمايند.

مقامات ميگويند مظنونين بر قواي امنيتي آتش گشوده و گلوله باري متقابلي را سبب شدند که براي چندين ساعت دوام نمود. آنها ميگويند در جريان اين عمليات چندين عضو قواي امنيتي مجروح شدند.

اردن هدف حملات القاعده قرار داشته که شامل بم گزاري سه گانۀ ماۀ نومبر سال ۲۰۰۵ بر هوتل ها بود که طي آن ۵۰ نفر کشته شدند.

XS
SM
MD
LG