لینک های دسترسی

Breaking News

مامور عاليرتبۀ حکومت ايالات متحده از افغانستان ديدن ميکند.


ريچارد بوچر، معين وزارت خارجۀ ايالات متحده براي جنوب آسيا و آسياي مرکزي جهت بحث روي تشنجات اخير بين افغانستان و پاکستان روي مساعي آنها در مبارزه عليۀ دهشت افگني در افغانستان است.

انتظار ميرود آقاي بوچر با حامد کرزي، رئيس جمهور افغانستان و ساير مقامات عاليرتبۀ آن کشور ملاقات کند.

احتمال دارد موضوعات مورد بحث شامل پلان پاکستان جهت اعمار کتاره و فرش ماين در بخش هائي از سرحد با افغانستان جهت متوقف ساختن نفوذ تندروان طالب باشد. افغانستان مخالف اين مفکوره است و ميگويد که پلان مانع حملات دهشت افگني نميشود و در عوض زندگي افراد قبايلي دو طرف سرحد را اخلال ميکند.

پاکستان گفته است که پلان خود را تطبيق ميکند. اما بروز سه شنبه به تعقيب مذاکرات بين خورشيد محمود قصوري، وزير خارجۀ پاکستان و پيتر مکي، وزير خارجۀ کانادا، قصوري گفت کشورش شايد درين مورد غور مجدد کند.

XS
SM
MD
LG