لینک های دسترسی

Breaking News

پاکستان از مساعي اش در جهت ريشه کن کردن تندروان طالب مدافعه کرد.


پاکستان اين تبصره هاي يک مقام ملل متحد را رد کرد که آن کشور در قسمت تعقيب تندروان طالب اقدامات کافي نميکند.

يک سخنگوي وزارت خارجۀ پاکستان ميگويد کشورش هرآنچه در توان دارد در قسمت متوقف ساختن تندروان طالب انجام ميدهد و اضافه کرد که افغانستان نيز بايد مسؤل امنيت سرحد باشد.

بروز دوشنبه کرستوفر الکزاندر، يک معاون فرستادۀ ملل متحد در افغانستان گفت پاکستان بايد در قسمت سرکوب کردن تندروان طالب، مخصوصاً در شهر کويته که اظهار عقيده ميشود پايگاۀ شورشيان دران قرار دارد، اقدامات بيشتري بنمايد.

همچنان امروز افغانستان به بان کي مون، منشي عمومي ملل متحد نامه اي فرستاده در مورد پلان احداث کتاره و فرش ماين هاي زميني در سرحد، بمنظور بهبود بخشيدن به امنيت، اظهار نگراني نموده است.

حامد کرزي، رئيس جمهور افغانستان گفته است که اين پلان مانع دهشت افگني نشده و بر قبايلي که در دو جانب سرحد قرار دارند تاثير منفي مينمايد.

XS
SM
MD
LG