لینک های دسترسی

Breaking News

پاکستان تشکيل کميسيون جرگۀ قبايلي را اعلام کرد.


صدراعظم پاکستان تشکيل يک کميسيون جديد را جهت برگزار کردن جرگه هاي قبايلي هردو جانب سرحد، بمنظور متوقف ساختن تندروان طالبي که حملات را در افغانستان سازمان ميدهند، اعلام کرد.

شوکت عزيز، صدراعظم پاکستان امروز تشکيل کميسيون را جهت سازمان دهي و برگزاري جرگۀ قبايلي منظور نمود.

صدراعظم پاکستان گفت کميسيون جديد، تحت رياست آفتاب احمد خان، وزير داخله عمليۀ تشکيل جلسه را در مناطق قبايلي پاکستان و افغانستان طرح ميکند.

حکومت افغانستان قبلاً کميسيون تشکيل جلسه را در جانب افغانستان تاسيس کرده است.

سال گذشته، پرويز مشرف، رئيس جمهور پاکستان و حامد کرزي، رئيس جمهور افغانستان موافقه نمودند تا منحيث بخشي از مساعي جهت ريشه کن کردن شورش تجديد شدۀ طالبان شوراهاي قبايلي را براه اندازند.

XS
SM
MD
LG