لینک های دسترسی

Breaking News

بش جهت افشاي استراتژي جديد براي عراق آمادگي ميگيرد.


جورج بش، رئيس جمهور امروز چند ساعت قبل از اعلام استراتژي جديد که از مدتي انتظار آن ميرفت، با رهبران کانگرس ملاقات ميکند تا اين استراتژي را مورد بحث قرار داد.

انتظار ميرود آقاي بش، در جريان بيانيۀ خود، امشب بوقت واشنگتن، تقاضا نمايد که ۲۰ هزار عسکر اضافي به عراق اعزام گردد و اکثر آن در بغداد مستقر گردند تا خشونت هاي فرقوي را دران شهر آرام سازند. گزارش ها نشان ميدهد که اولين موج عساکر تا آخر ماۀ جاري فرستاده شوند.

از قول مقامات حکومت ايالات متحده گزارش داده شده که رئيس جمهور خواستار ميگردد که مسؤليت هاي امنيتي همۀ ولايات عراق تا ماۀ نومبر به عراقي ها محول گردد. همچنان انتظار ميرود او يک کمک اقتصادي يک مليارد دالري را براي عراق اعلام نمايد.

XS
SM
MD
LG