لینک های دسترسی

روسيۀ سفيد: با روسيه روي ختم قطع جريان نفت بتوافق رسيده است.


روسيۀ سفيد ميگويد با روسيه در قسمت ختم اختلافي بمصالحه رسيده که جريان نفت خام روسيه را به روسيۀ سفيد و اروپاي غربي مختل ساخته بود.

سرگي سيدورسکي، صدراعظم روسيۀ سفيد گفت حکومتش يک قانون ماليۀ ترانزيت نفت را که هفتۀ گذشته بر نفت خام روسيه که از طريق پايپ لاين موسوم بدوستي ميگذرد، وضع کرده بود، منسوخ قرار داده است.

روسيه که بخاطر وضع اين ماليات عصباني شده بود، بروز شنبه بعد ازان جريان نفت از طريق اين پايپ لاين را قطع کرد که روسيۀ سفيد نفتي را که بايد به اروپا ميرفت بعوض پول ماليه ضبط نمود.

قبلاً در طول روز دفتر الکزاندر لوکاشينکو، رئيس جمهور روسيۀ سفيد گفت اين توافق امروز طي يک صحبت تلفوني بين او و ولاديمير پوتين، رئيس جمهور روسيه بعمل آمد.

در ماسکو کرملين اذعان کرد صحبت تلفوني صورت گرفت ولي از توافق ذکري نکرد. در سلواکيا، مقامات گفتند اين توافق بدان معني است که جريان نفت به سلواکيا بايد امروز از سر گرفته شود.

XS
SM
MD
LG