لینک های دسترسی

Breaking News

دپلومات امريکائي ميگويد در حملۀ هوائي ايالات متحده بر صوماليه شخصيت عمدۀ القاعده کشته نشده است.


سفير ايالات متحده در کينيا ميگويد يک حملۀ هوائي هفتۀ جاري امريکا بر جنوب صوماليه يک رهبر القاعده را که به طرح پلان بم گزاري بر دو سفارت ايالات متحده در شرق افريقا متهم بود، نکشته است.

مايکل رنبرگر Michael Ranneberger سفير امريکا اين گزارش هاي وسايل نشراتي ايالات متحده را تکذيب کرد که فضل عبدالله محمد در جملۀ مقتولين حملۀ روز دوشنبه بر مخفيگاۀ القاعده در يک دهکدۀ صومالي قرار داشت.

مقامات حکومت صوماليه گفته اند در حملات هوائي ايالات متحده يک تعداد زياد مردم کشته شدند. اما تعداد مقتولين و اينکه آيا افراد کليدي القاعده دران کشته شده اند يانه، توضيح نگرديده است.

گزارش ها از نايروبي حاکيست که مقامات خانم هاي دو تن از شخصيت هاي القاعده را وقتي دستگير کردند که از شهر جنوبي راس کمبوني در صوماليه به کينيا فرار ميکردند. آن گزارش ها حاکيست که يکي ازين زنان خانم فضل عبدالله محمد و ديگري خانم صالح علي صالح نبحان مظنون ديگر بم گزاري سال ۱۹۹۸ در سفارت هاي ايالات متحده بود.

ايتيوپيا بروزهاي سه شنبه و چهارشنبه در جريان تعقيب جنگجويان اسلاميست، بحملات هوائي در جنوب صوماليه ادامه داد. مقامات ايالات متحده اين موضوع را تائيد نکرده اند که آيا دران حملات طيارات امريکائي دست داشتند يانه.

XS
SM
MD
LG