لینک های دسترسی

مقامات افغاني ميگويند حمله کنندۀ انتحاري کاروان خارجي ها را در جنوب کابل هدف قرار داد.


مقامات در افغانستان ميگويند يک بم گزار انتحاري بر يک کاروان وسايط خارجي ها در جنوب کابل حمله کرده است.

پوليس گفت حمله کننده موتر مملو از مواد منفجرۀ خود را بکاروان وسايط اصابت داده حد اقل يک نفر را مجروح ساخت.

در عين زمان، مقامات در جنوب افغانستان ميگويند يک حملۀ هوائي ناتو بر يک پايگاۀ تندروان طالب در حدود ۳۰ نفر، بشمول يک تعداد از اهالي را هلاک ساخته است.

مقامات نظامي ناتو در منطقه، حملۀ هوائي ديروزي را در گرمسير ولايت هلمند تائيد کردند. اما آنها گفتند علاماتي از تلفات اهالي ديده نميشد.

همچنان بروز پنجشنبه مقامات ناتو گفتند در جنگ هاي شديد عساکر افغاني و ناتو با تندروان طالب در ولايت پکتيکا در نزديک سرحد پاکستان تا۱۵۰ طالب تندرو کشته شد.

وزارت دفاع افغانستان تعداد تلفات را در حدود ۶۰ نفر خوانده است.

افغانستان و کشورهاي غربي ميگويند شورشيان طالب از پايگاه هايي در داخل پاکستان فعاليت ميکنند. اسلام آباد ميگويد هرانچه ميتواند در جهت متوقف ساختن آن انجام ميدهد.

XS
SM
MD
LG