لینک های دسترسی

Breaking News

حکومت صوماليه با جنگ سالاران بتوافق رسيد.


چندين جنگ سالار صوماليه موافقه کردند که خلع سلاح شده و در اردوي ملي جديد شامل شوند.

اما تبادلات آتش در خارج محل مذاکرات بمرگ حد اقل پنج نفر و جراحات چند تن ديگر منجر شده و بمذاکرات خلل وارد کرد.

تبادلات آتش امروز وقتي مشتعل شد که چندين جنگ سالار با عبداللهي يوسف، رئيس جمهور مؤقت در مقديشو، پايتخت صوماليه ملاقات کردند.

شاهدان عيني ميگويند افراد مسلح وفادار به محمد قَنياري جنگ سالار، کوشش کردند بزور بمحل مذاکرات داخل شوند و با عساکر حکومتي دست بتبادلۀ آتش زدند.

باوجود اين گلوله باري، عبدالرحمن ديناري، سخنگوي حکومت ازين توافق ستايش کرده آنرا فرصتي براي اعادۀ صلح خواند.

صوماليه از سال ۱۹۹۱ باينطرف که محمد سياد برّي، ديکتاتور سابق براخته شد، براي ۱۵ سال دچار هرج و مرج بوده است.

XS
SM
MD
LG