لینک های دسترسی

Breaking News

لوي درستيز اسرائيل در خلال تحقيقات بر جنگ با حزب الله استعفي کرد.


در خلال تحقيقات روي جنگ سال گذشتۀ اسرائيل با چريک هاي حزب الله در لبنان، دگر جنرال دن هلوتس Dan Halutz، لوي درستيز اسرائيل استعفي داده است.

جنرال هلوتس ديروز استعفي خود را به ايهود اولمرت، صدراعظم و امير پيريتس، وزير دفاع اسرائيل ارائه کرد.

او گفت در قبال نظارت از تحقيقات قواي نظامي روي قضيه، تصميم گرفته که وقت آن فرا رسيده که مسؤليت را متقبل گرديده و استعفي بدهد.

جنرال هلوتس و حکومت اولمرت با انتقادات روي اجراآت نظامي در جريان جنگ ۳۴ روزه مواجه شده اند.

منازعه در حالي خاتمه يافت که اسرائيل به اهداف خود مبني بر تخريب ذخاير اسلحۀ حزب الله و آزاد ساختن دو عسکر اسرائيلي نايل نشد. اما تندروان حزب الله شليک راکت بر اسرائيل را متوقف ساخته اند.

افراد مسلح حزب الله در يک حملۀ مهلک از فراز سرحد، دو عسکر اسرائيلي را اسير گرفتند.
XS
SM
MD
LG