لینک های دسترسی

عباس با رهبر سياسي حماس ملاقات ميکند.


يک مقام فلسطيني اعلام کرده که محمود عباس، رئيس ادارۀ فلسطينيان بروز شنبه با رهبر سياسي گروۀ حاکم حماس ملاقات ميکند.

زياد ابو عمرو، عضو پارلمان فلسطينيان گفت آقاي عباس مربوط گروۀ فتح و خالد مشعل، از گروۀ رقيب حماس در دمشق، پايتخت سوريه ملاقات خواهند کرد. مشعل در دمشق زندگي ميکند.

ماه ها مذاکره بين فتح و حماس نتوانست توافقي را روي حکومت وحدت بميان بياورد. در ماۀ دسمبر، تشنجات بين گروه ها بخشونت انجاميد و بيش از ۳۰ فلسطيني در جنگ هاي خياباني در کرانۀ غربي رود اردن و باريکۀ غزه کشته شدند.

رهبران فلسطيني اميدوارند يک حکومت وحدت کشورهاي کمک دهندۀ غربي را متقاعد بسازد ارسال کمک را به ادارۀ فلسطينيان از سر بگيرند.

در ساير اخبار، مقامات اسرائيلی امروز گفتند تا روز جمعه بيش از ۱۰۰ مليون دالر عوايد ماليات را به آقاي عباس تسليم خواهد کرد.

XS
SM
MD
LG