لینک های دسترسی

Breaking News

شورشيان هند بکارگران مهاجر ميگويند ايالت آسام را ترک کنند و حکومت را مسؤل حملات ميخوانند.


شورشيان جدائي طلب در ايالت شمال شرقي آسام هند بکارگران مهاجر ميگويند منطقه را ترک کنند و حکومت را مسؤل يک سلسله بم گزاري هاي مهلک ميخوانند.

يک بيانيۀ کتبي جبهۀ متحد آزادي بخش آسام ميگويد چون حکومت به براه انداختن مذاکرات صلح تمايل ندارد شورشيان مبارزۀ مقاومت شان را تشديد ميکنند. اين گروه به کارگران هندي زبان از خارج منطقه گفت تا از منازعه فرار کنند.

يک سلسله حملات توسط بم در هفته هاي اخير بيش از ۷۰ نفر را در منطقه کشته که اکثر شان کارگران فقير از ساير نقاط هند ميباشند.

حکومت شورشيان را مسؤل حملات خواند ولي امروز جبهۀ متحد آزادي بخش آسام مسؤليت را تکذيب کرده در عوض حکومت را مسؤل خواند.

از وقت حملات باينطرف، هزاران تن از عساکر هندي مناطق دوردست را جستجو ميکنند تا چريک هاي جبهۀ متحد آزادي بخش آسام را بيابند و کوشش ميکنند براي کارگران مهاجر محلات مسکوني مصوني بيابند.

XS
SM
MD
LG