لینک های دسترسی

Breaking News

رئيس جمهور ايران بر منتقدين داخلي بن بست ذروي تاخت و تاز کرد.


محمود احمدي نژاد، رئيس جمهور ايران بر منتقدين داخلي مشي او در بن بست بين المللي روي پروگرام ذروي تهران، تاخت و تاز کرد.

تلويزيون دولتي ايران امروز از قول آقاي احمدي نژاد گزارش داد که بعضي از منتقدين داخلي او طرفدار مصالحه بوده و شعارهاي دشمنان را تکرار ميکنند.

آقاي احمدي نژاد گفت منتقدين او مؤثر نيستند و تعهد نمود که پروگرام ذروي اش را به پيش ببرد.

محافظه کاران و اصلاح طلبان در ايران در هفته هاي اخير با موقف احمدي نژاد در بن بست ذروي اختلاف نظر نشان داده و از تبصره هاي تحريک آميز او انتقاد کرده اند.

در ماۀ دسمبر، شوراي امنيت ملل متحد بخاطر امتناع ايران از تعليق فعاليت هاي حساس ذروي بران کشور تعزيرات را وضع کرد.

قدرت هاي غربي معتقدند که ايران کوشش ميکند اسلحۀ ذروي توليد نمايد ولي ايران ميگويد فعاليت هاي ذروي آن کشور براي مقاصد صلح آميز است.

XS
SM
MD
LG