لینک های دسترسی

Breaking News

قواي سري لانکا، يک شهرک عمدۀ شورشيان را تسخير کرد.


قواي نظامي سري لانکا ميگويد قواي آن کشور يک شهرک استراتژيک شورشيان را در شرق آن کشور تسخير کرده است.

يک سخنگوي قواي نظامي گفت عساکر قواي زميني امروز شهرک ڤکاراي را در منطقۀ بتي کالوا تسخير کردند.

شورشيان تا بحال در زمينه تبصره نکرده اند.

وزير دفاع سري لانکا ميگويد که حد اقل ۴۵ عسکر حکومتي و ۳۳۱ شورشي در جنگ ڤاکاراي کشته شده اند.

يک مامور صليب سرخ در کولمبو ميگويد هزاران نفري که در ڤکاراي گير مانده اند بحرکت بسوي قلمرو تحت کنترول حکومت آغاز کرده اند.

قواي نظامي سري لانکا در عمليات عليۀ شورشيان ببرهاي تامل، برين منطقه حمله ميکرد. طي هفته هاي اخير تخمين ۲۰ هزار تن از اهالي ازين منطقه فرار کرده اند.

XS
SM
MD
LG