لینک های دسترسی

Breaking News

بيانيهء راديوئی رئيس جمهور


رئيس جمهور بش در سخنراني هفته وار راديوئي خود خواستار اصلاحات شد تا مخارج بيمه هاي صحي خصوصي براي امريکائييان ، بدون تزئيد ماليات بيشتر ويا وضع پروگرام هاي فدرالي مستحق قابل تحمل و پرداخت گردد.

رئيس جمهور بش همچنان مسئوليت هاي طبي و معالجوي اطبا و اقامه دعوي زياد عليه شانرا دعاوي بي جهت وبيسود خواند که باعث تزئيد مخارج بيمه هاي صحي آنها مي گردد.

XS
SM
MD
LG