لینک های دسترسی

مواصلت محمود عباس به سوريه


محمود عباس رئيس اداره خود مختار فلسطيني ها جهت مذاکره با خالد مشعل رهبر تبعيدي گروه حماس وارد سوريه شده است .

دو رهبر در نظردارند بر تشکيل يک حکومت وحدت ملي و اختتام خشونت بين جناح هايشان مذاکره کنند .

مذاکرات قبلي بين جنبش اعتدال گراي فتح و سازمان تندرو حماس ناکام شده است .

عباس گفته است اگر در امر تشکيل يک حکومت وحدت ملي پيشرفتي دست ندهد ، انتخابات قبل از وقت را داير خواهد کرد .

فتح و حماس از هنگاميکه حماس در انتخابات پارلماني شروع سال گذشته برنده شد دراختلاف و مشاجره بسر برده اند . پيروزي انتخاباتي حماس سبب شد کمک هاي غرب به مقامات فلسطيني در مجموع ملتوي گردد .

فلسطينيها اميدوار اند موافقه بر تشکيل حکومت وحدت ملي باعث به جريان افتادن مجدد پول هاي قيد شده گردد .

طي چند هفتۀ اخير جنگ بين اين دو جناح باعث هلاکت دست کم ۳۵ نفر شده است .

XS
SM
MD
LG