لینک های دسترسی

Breaking News

lافتتاح پارلمان افغانستان  ذريعه حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان


حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان ميگويد « بعضي حلقات پاکستاني » شورشيان طالبانرا که در افغانسنان مي جنگند، حمايه مي کنند و مواد مخدر و فساد اداري درحکومت او نيز به خشونت وشدت عمل در افغانستان کمک مي کند .


حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان امروز يکشنبه حين افتتاح پارلمان در کابل گفت دشمنان استقلال افغانستان به مداخله شان در امورداخلي افغانستان ا دامه ميدهند .


رهبر افغانسنان از ملت خواست عليه شورش و قيام طالبان متحد گردند.


کابل ميگويد رهبران شورشيان در ماوراي سرحد پناهگاه ها دارند . اسلام آباد ميگويد اکثر رهبران ارشد طالبان در افغانستان اند .


در سال قبل ، بيش از چهار هزار نفر ، که اکثري شانرا شورشيان ميساخت در افغانستان کشته شدند .


قواي غربي در افغانستان فکر مي کنند با فرا رسيدن هواي گرم سطح حملات شورشيان زياد خواهد شد .

XS
SM
MD
LG