لینک های دسترسی

ملاقات بين رهبران فتح و حماس در دمشق


يک مذاکره کننده در ملاقات بين رهبران جناح هاي رقيب فلسطيني گفت بين رهبران جناح هاي فلسطيني امروز يکشنبه ملاقاتي صورت خواهد گرفت .


قراربود بروز شنبه بين خالد مشعل رهبر تبعيدي حماس در سوريه و محمود عباس رئيس اداره خود مختار فلسطيني ها روز شنبه ملاقاتي بعمل آيد ، اما بخاطر عدم موافقه ممتد بر چگونگي تشکيل يک حکومت وحدت ملي در سرزمين هاي فلسطيني ها اين ملاقات بتعويق افتاد .



مامورين فلسطيني گفتند يک از آن اختلافات نظر متمرکز بر اين است که متصدي وزارت داخله فلسطينيها کي باشد ؟ آن وزات بطور موثر قواي امنيتي فلسطيني هارا کنترول مي کند .

حزب فتح وگروه تندرو تر حماس در باره اين نيز با همديگر اختلاف نظردارند که حکومت وحدت ملي شان اسرائيل را ، طوريکه جامعه بين المللي تقاضا دارد ، برسميت بشناسد يا خير ؟


محمودعباس هشدارداده است که هرگاه طي مسافرت اش به دمشق و ملاقات با رهبران حماس موافقه دست ندهد انتخابات قبل از وقت را در بين فلسطينيها داير خواهد کرد .

XS
SM
MD
LG