لینک های دسترسی

Breaking News

اعتراف به قتل روزنامه نگار ارمني ترکيه


یک مدعي اللعموم ترکيه ميگويد نوجواني که مظنون به قتل يک روزنامه نگار برجسته ارمني نژاد ترکيه بود اعتراف به قتل او کرده است .


مدعي العموم ترکيه ميگويد اوگون سماست ۱۷ ساله اين اعتراف را به نزد پليس ترکيه نموده که اورا در اواخرروز شنبه در شهر شمال مرکزي « سامسون» دستگير کرد .


مدعي العموم ترکيه اظهار نکرد که قاتل ، انگيزه قتل » هرات دينک را ،که ملت ترکيه را خشنمگين ساخته است ، چه مي خواند .

هرات دنک خبرنگار ، بروز جمعه در جلو دفتر روزنامه اش در استانبول بقتل رسيد.


شبکه « سي ان ان» ترکيه از قول سماس گفته است که او دنک را بخاطري کشت که به گفته اش به هويت ملي ترکيه اهانت کرده بود .


دنک با بکار برد کلمه « نسل کشي» براي تشريح قتل عام ارمني هاي ترکيه ذريعه ترکان عثماني در اوايل قرن ۲۰ مليت طلبان ترکي را قهرساخته بود.

XS
SM
MD
LG