لینک های دسترسی

Breaking News

در احتجاجات در جنوب نيپال دو نفر کشته شد.


مقامات در نيپال ميگويند در ادامۀ خشونت در منطقۀ جنوب شرقي تيراي، دو احتجاج کننده، کشته شدند.

مقامات ميگويند پوليس وقتي بدفاع از خود آتش گشود که احتجاج کنندگان مخالف حکومت بر يک ماموريت پوليس در شهرک لهان هجوم بردند.

اين احتجاج بروز جمعه بعد ازان آغاز يافت که شورشيان ماويست يک پسر ۱۶ ساله را در جريان زدوخورد با احتجاج کنندگان مدهيسي کشتند.

بروز يکشنبه، احتجاج کنندگان مدهيسي در لهان دست بغارت زده عمارات دولتي را چور وچپاول کرده و بس هاي شهري را تخريب نمودند. رانندگان بس اعتصابي را اعلام کرده اند.

يک گروۀ محلي موسوم به کميتۀ حقوق مردم مدهيسي بعنوان اعتراض عليۀ قانون اساسي مؤقتي جديد احتجاج را براه انداخته بود.

اين کميته ميگويد قانون اساسي بمردم فقير که در دشت هاي جنوبي نيپال در نزديک سرحد هند زندگي ميکنند، کمک نميکند.

XS
SM
MD
LG