لینک های دسترسی

Breaking News

روسيه تحويل دهي راکت را به ايران تکميل کرده است.


تصدي دولتي صادر کنندۀ اسلحۀ روسيه ميگويد يک قرارداد تحويل دهي سيستم راکت هاي ضد طياره را به ايران تکميل کرده است.

آژانس خبرگزاري ايتار تاس روسيه از قول سرگي چميزوف، رئيس صادرات سلاح گزارش داد که تحويل دهي اين راکت ها در ماۀ دسمبر تکميل گرديد.

هفتۀ گذشته، سرگي ايڤانوف، وزير دفاع روسيه گفت اين فروشات بخشي از يک قرارداد بين ماسکو و تهران بود که قبل از منع فروش راکت ها و تکنالوژي حساس ذروي به ايران توسط ملل متحد امضا شده بود. اين منع ماۀ گذشته بخاطري وضع گرديد که تهران از هدايت ملل متحد مبني بر متوقف ساختن غني سازي يورانيم، سرپيچي نمود.

ايڤانوف در مورد اين فروشات تفصيلي ارائه نکرد و معلوم نيست که چند راکت که ماسکو آنرا تدافعي با برد محدود ميخواند، انتقال داده شده است.

هفتۀ گذشته، وزارت خارجۀ ايالات متحده اين موافقه را مايۀ تاسف خوانده گفت اين وقت معاملات هميشگي با ايران نيست.

XS
SM
MD
LG