لینک های دسترسی

Breaking News

بش از کانگرس خواستار شد تا به پلان جديد او در مورد عراق اين فرصت را بدهد که کارگر بيفتد.


جورج بش، رئيس جمهور بيانيۀ سالانۀ وضع کشور را ايراد نموده از کانگرس تقاضا کرد که به استراتيژي جديد او در مورد عراق فرصت عملي شدن را بدهد.

آقاي بش ديشب تاکيد کرد که «امريکا نبايد در عراق ناکام شود» و گفت تصميم سوقيات ۲۰ هزار عسکر اضافي بهترين فرصت مؤفقيت را فراهم ميکند.

حزب ديموکرات مخالف حکومت که در حال حاضر کانگرس را کنترول ميکند و بعضي از اعضاي کانگرس از حزب جمهوريخواۀ آقاي بش در مورد اين پلان شک و ترديد دارند.

آقاي بش تاکيد کرد که وقتي اکثريت اعضاي کانگرس در سال ۲۰۰۳ تهاجم بعراق را منظور کردند، "براي ناکامي راي ندادند."

او هشدار داد که اگر قواي ايالات متحده قبل از مصون شدن بغداد، عراق را ترک کنند، افراطيون از همۀ جوانب بر حکومت عراق حمله خواهند کرد و اين منازعه همۀ شرق ميانه را فراخواهد گرفت. او همچنان بار ديگر تاکيد کرد که تعهد ايالات متحده به عراق ابدي نيست.

آقاي بش گفت تا وقتي که دهشت افگنان براي قتل مردم بيگناه توطئه ميکنند، ايالات متحده به جنگ ادامه خواهد داد. او گفت امريکائيان با کمک به اعتداليون و اصلاح طلبان در شرق ميانه مصالح امنيتي خود را به پيش ميبرند.

در ساير موضوعات سياست خارجي، رئيس جمهور ميگويد امريکائيان به بلند کردن صداي شان بطرفداري از آزادي براي کيوبا، روسيۀ سفيد و برما ادامه خواهند داد.

قسمت زياد بيانيه به اجنداي داخلي رئيس جمهور اختصاص داده شده بود. رئيس جمهور خواستار ۲۰٪ کاهش در مصارف پترول طي ده سال آينده در ايالات متحده شد. او گفت از طريق بلند بردن معيارهاي کاهش مصرف موترها و افزايش در استفاده از مواد سوخت علي البدل چون اتنول، که الکول از جواريست، ميتوان باين هدف نايل گرديد.

رئيس جمهور همچنان خواستار اصلاحات جامع در اصلاحات سيستم مهاجرت شده و پيشنهاد کرد که بيمۀ صحي بايد ارزان شود تا يک تعداد بيشتر امريکائيان بتوانند آنرا بدست آورند. او پيشنهاد کرد که يک مقدار پول از عايد مردم در وقت پرداخت ماليه کم شود تا بمردم کمک کند از طريق محل کار شان بيمۀ صحي بدست آورند.

آقاي بش همچنان از کانگرس طالب صلاحيت شد تا در تعداد عساکر قواي زميني و قواي پيادۀ بحريه بمقياس ۹۲ هزار عسکر افزايش بعمل بياورد.

اين بيانيه در حالي ايراد شد که تازه ترين همه پرسي شبکۀ خبري CBS نشان ميدهد که صرف ۲۸٪ امريکائيان از کار رئيس جمهور راضي هستند که پائين ترين رقم از وقت انتخاب اوست. عين همه پرسي نشان ميدهد که دو ثلث مردم، مخالف پلان او جهت اعزام عساکر بيشتر به عراق هستند.

XS
SM
MD
LG