لینک های دسترسی

Breaking News

عباس: وقت آن فرا رسيده که مذاکرات صلح شرق ميانه را از سرگرفت.


محمود عباس، رئيس ادارۀ فلسطينيان ميگويد اکنون وقت مناسب براي مذاکرات صلح بين اسرائيل و فلسطينيان است.

آقاي عباس امروز در کنفرانس اقتصادي جهان در داڤوس سويس گفت که او براي آغاز بدون تاخير مذاکرات صلح آماده است.

او در جلسه اي صحبت کرد که تزيپي ليڤني، وزير خارجه و شيمون پيريز، معاون صدارت اسرائيل اشتراک داشتند.

قبلاً در طول روز يک سخنگوي وزارت خارجۀ اسرائيل گفت مقام هاي ارشد فلسطينيان در جريان کنفرانس در داڤوس ملاقات خواهند کرد ولي وقت آنرا مشخص نساخت. کنفرانس اقتصادي جهان تا تاريخ ۲۸ جنوري ادامه خواهد يافت.

مساعي بين المللي جهت احياي عمليۀ صلح به بن بست رسيده بين اسرائيل و فلسطينيان تجديد شده است.

هفتۀ گذشته کاندليزا رايس، وزير خارجۀ ايالات متحده گفت انتظار دارد سرعت تماس ها در مساعي صلح شرق ميانه در هفته هاي آينده بيشتر گردد.

XS
SM
MD
LG