لینک های دسترسی

Breaking News

روسيه براي هند چهار دستگاۀ ذروي توليد برق اعمار ميکند.


روسيه موافقه نموده تا بمنظور کمک بهند در برآورده ساختن تقاضاي روز افزون براي انرژي، چهار دستگاۀ ذروي توليد برق اعمار کند.

ولاديمير پوتين، رئيس جمهور روسيه و من موهن سنگه، صدراعظم هند اين توافق را امروز به تعقيب ملاقات شان در دهلي جديد، امضا کردند. ولاديمير پوتين براي يک بازديد دو روزه در هند است.

بعضي از دستگاه هاي ذروي توليد برق در شهر جنوبي کودن کولان اعمار ميشود که روسيه دو دستگاۀ ديگر را درانجا در حال اعمار است.

اين موافقتنامه با روسيه در قبال يک توافق تاريخي هند با ايالات متحده، امضا شد که ارسال مواد سوخت تکنالوژي ذروي را براي استفادۀ ملکي بهند اجازه ميدهد. اين موافقتنامه بمنظور کمک در راۀ متوقف ساختن انتشار اسلحۀ ذروي، يک منع سي ساله را بر چنين صادرات ايالات متحده خاتمه داد.

آقاي سنگه در ختم ملاقات بخبرنگاران گفت که موضوعات انرژي در قلب مشارکت دراز مدت با روسيه قرار دارد.

هند بنوبۀ خود ميخواهد سهم خود را در ساحات گاز و نفت جزيرۀ سخالين روسيه افزايش دهد.

XS
SM
MD
LG