لینک های دسترسی

Breaking News

متحدين ناتو موافقه نمودند تا مساعي برخورد با تهديد طالبان را تشديد کنند..


وزراي خارجۀ ناتو موافقه کرده اند تا در برخورد با طالبان در افغانستان ابتکار را بدست خود بگيرند.

ياپ دي هوپ سکفر، سرمنشي ناتو در جسلۀ وزراي خارجه در بروکسل منابع علاوگي را در کمک به بازسازي و انکشاف افغانستان وعده داد. او گفت موضوع سوقيات عساکر علاوگي ناتو در جلسۀ ماۀ آيندۀ ناتو در شهر سي ڤيل هسپانيه مورد بحث قرار خواهد گرفت.

قبلاً يک سخنگوي ناتو گفت که متحدين همچنان تعهد کردند تا همکاري شان را با تعهد در افزايش وجوه، بيشتر سازند.

او گفت در جلسه از پيشنهاد کاندليزا رايس، وزير خارجۀ ايالات متحده در مورد يک محمولۀ کمک ۱۰ مليارد و ۶۰۰ مليون دالري پيشنهادي ايالات متحده براي افغانستان استقبال شد. هدف اين کمک ايالات متحده تقويۀ قواي امنيتي افغاني ميباشد که با جنگ هاي روزافزون طالبان مقابل است.

کميسيون اروپائي امروز پلان اعطاي تقريباً ۷۸۰ مليون دالر کمک را به افغانستان طي چهار سال آينده اعلام کرد که ۴۰٪ کمتر از وعدۀ چهار سال قبل است.

کميسيون اروپائي ميگويد قسمت بيشتر اين وجوه در ساحات اصلاحات اداري، صحت و انکشاف دهات، بشمول طرق برخورد با قاچاق روزافزون مواد مخدر بمصرف خواهد رسيد.

يک محمولۀ علاوگي کمک ايالات متحده براي افغانستان عمدتاً به تعليم و تجهيز قواي امنيتي افغانستان اختصاص داده شده است.

XS
SM
MD
LG