لینک های دسترسی

در حملات انتحاري در اسلام آباد دو نفر کشته شد.


يک بم گزار انتحاري خود را در يک هوتل اسلام آباد منفجر ساخته يک محافظ را کشته و حد اقل شش تن ديگر را زخمي ساخت.

اين بم گزار وقتي بم را امروز منفجر ساخت که در خارج هوتل مريات که دران دپلومات ها و خبرنگاران خارجي اقامت دارند، متوقف گرديد. کسي تا بحال ادعاي مسؤليت نکرده است.

سفارت ايالات متحده در اسلام آباد به امريکائي ها توصيه کرده تا از رفتن به آن منطقه پرهيز کنند. يک انفجار در خارج آن عمارت در سال ۲۰۰۴ که علت آن واضح نشد باعث جراحات چندين نفر گرديد.

در انفجار امروزي از جراحات خارجيان گزارش داده نشده است.

XS
SM
MD
LG