لینک های دسترسی

Breaking News

اتحاديۀ افريقائي درخواستي سودان را بحيث رئيس آن سازمان رد کرد.


اتحاديۀ افريقائي گانا را برياست آن سازمان انتخاب کرده و سودان را بخاطر بحران دارفر، رد کرده است.

الفا عمر کوناري، رئيس اجرائيوي سازمان بخبرنگاران گفت کشورهاي عضو باتفاق آرا جان کُفور، رئيس جمهور گانا را برياست نوبتي اتحاديۀ افريقائي انتخاب نمودند.

اين تصميم در کنفرانس سران اتحاديه در اديس ابابا، پايتخت ايتيوپيا، به تعقيب بيانيه اي اتخاذ شد که دران کوناري از سودان تقاضا کرد بمباردمان هوائي دارفر را متوقف سازد.

متعاقباً بان کي مون، منشي عمومي ملل متحد با عمر البشير، رئيس جمهور سودان ملاقات کرد. آقاي بان، طي بيانيۀ کتبي از رئيس جمهور سودان تقاضا کرد تا منازعات را در دارفر متوقف ساخته و دسترسي گروه هاي کمک بشري را بمنطقه بهبود بخشد.

اين دومين سال متواتر است که سودان بخاطر اوضاع دارفر، رياست سازمان را از دست ميدهد.

لام اکول، وزير خارجۀ سودان گفت خرطوم بمنظور حفظ وحدت قاره بطور رضاکارانه ازين عهده منصرف گرديد.

XS
SM
MD
LG