لینک های دسترسی

Breaking News

کنفرانس در مورد افغانستان تشديد مساعي بازسازي را تعهد کرد.


کنفرانس بين المللي کمک دهندگان براي افغانستان در برلين امروز به جلسات دو روزۀ شان خاتمه داده تعهد کردند که مساعي بازسازي را تشديد نمايند.

نمايندگان از ۳۲ کشور گفتند که به پيشنهادات افغانستان در مورد تسليمي کنترول بيشتر ادارۀ امور شان متعهد هستند.

بيانيه اي که از طرف کنفرانس صادر شده مشعر است که ابتکار بر تسريع عمليۀ افغاني ساختن اردو و پوليس ملي و انکشاف اقتصادي توجۀ خود را متمرکز خواهد ساخت.

جزئيات بيشتري ارائه نگرديده است.

کنفرانس همچنان پيشرفت هائي را که از کنفرانس سال گذشته در لندن باينطرف باوجود افزايش چشمگير در حملات طالبان عليۀ قواي ناتو، ايالات متحده و افغانستان، رخ داده، ارزيابي کرد.

هفتۀ گذشته ايالات متحده يک کمک علاوگي ده مليارد دالري را به افغانستان اعلام کرد که بوسيلۀ آن قواي امنيتي افغانستان توسعه يافته و تعلميات و تجهيزات دريافت خواهد کرد.

XS
SM
MD
LG