لینک های دسترسی

Breaking News

پوليس برتانيه نه نفر را باتهام دهشت افگني دستگير کرد.


پوليس برتانيه ميگويد طي عملياتي صبح امروز نه نفر را در شهر مرکزي برمنگهم دستگير کرد.

وسايل نشراتي برتانيه از قول منابع پوليس گزارش ميدهد که اين توقيف ها بر توطئه اي متمرکز است که متهمين ميخواستند يک عضو مسلمان قواي نظامي برتانيه را اختطاف نموده، سر ببرند و فلم آنرا در انترنت چاپ کنند.

يک نطاق پوليس برمنگهم آنرا يک تحقيقات عمده خواند. او گفت اين توقيف بعد از چندين ماه فعاليت هاي پوليس صورت گرفت و روزها و هفته ها وقت خواهد گرفت تا آنرا تکميل کرد.

تلويزيون Sky برتانيه کسي را که مظنونين ميخواستند اختطاف نمايند، يک مرد بيست و چند ساله توصيف کردند که در قواي برتانيه در افغانستان خدمت کرده است. گزارش تلويزيون حاکيست که حمله در حالي صورت گرفت پوليس نگراني روز افزون داشت که دسيسه در مراحل نهائي پلان گزاري قرار دارد.

جان ريد، وزير داخلۀ برتانيه گفت با ادامۀ تحقيقات، يک اندازه جزئيات آن افشا خواهد شد.

XS
SM
MD
LG