لینک های دسترسی

Breaking News

قواي نظامي ايالات متحده صدها عارده وسايط و هزاران ميل سلاح را به اردوي افغانستان اعانه داده است.


ايالات متحده هزاران ميل سلاح و صدها عراده وسايط نظامي را در حالي بقواي نظامي افغانستان اعطا کرده که آن کشور براي تجديد جنگ ها با شورشيان طالب آماده ميشود.

در مراسم اعطاي اين تجهيزات، حامد کرزي، رئيس جمهور افغانستان از مقامات ايالات متحده بخاطر اين اعانه تشکر نموده گفت اين وسايط و اسلحه قواي کشورش را قادر ميسازد بپاي خود بايستد.

افغانستان در راۀ اعمار يک اردوي ۷۰ هزار نفري تا ختم سال ۲۰۰۸، کار ميکند.

حکومت ايالات متحده از کانگرس ده مليارد و ۶۰۰ مليون دالر ديگر براي تقويۀ قواي امنيتي افغانستان درخواست مينمايد.

در عين زمان، مقامات برتانوي امروز پلاني را اعلام کردند که بموجب آن طي ماه هاي آينده که توقع ميرود حملات شورشيان طالب بر قواي ايالات متحده، ناتو و قواي امنيتي افغانستان تجديد شود، در حدود ۸۰۰ عسکر ديگر را بقواي خود در جنوب افغانستان علاوه کند.

در گذشته شورشيان طالب حملات شان را عليۀ عساکر ايالات متحده، ناتو و افغانستان با گرم شدن هوا و آب شدن برف کوه ها تجديد کرده اند.

در خشونت هاي سال گذشته در حدود چهار هزار نفر کشته شدند.

XS
SM
MD
LG