لینک های دسترسی

Breaking News

گزارش جديد استخباراتي حاکيست که وضع عراق شايد بدتر شود.


يک گزارش جديد استخباراتي ايالات متحده هشدار ميدهد که اگر وضع عراق ثبات اختيار نکند، آن کشور بورطۀ هرج و مرج افتاده و به دول مختلف باساس فرقه و نژاد تقسيم خواهد شد که با همديگر در جنگ خواهند بود.

اين گزارش بخشي از يک نسخۀ محرمانۀ تخمين ملي استخباراتي روي عراق است که امروز در واشنگتن صادر گرديد.

در گزارش گفته شده که اصطلاح «جنگ داخلي» عناصر عمدۀ اختلاف عراق را بطور دقيقي توصيف ميکند. اما گزارش مشعر است که اين اصطلاح پيچيدگي آنچه را که در عراق اتفاق ميافتد، چون حملات شيعيان بر شيعيان، شورشيان مرتبط به القاعده، شورشيان سني و خشونت هاي گستردۀ جنائي را، بطور مناسبي تمثيل نميکند.

اين گزارش استخباراتي حاکيست که اگر عساکر عراقي بحمايت ائتلاف تحت رهبري ايالات متحده بتوانند خشونت فرقوي را کاهش دهند، رهبران عراقي شايد قادر شوند عمليۀ مصالحۀ سياسي را آغاز کنند. اما گزارش هشدار ميدهد که رهبران عراقي با طرز تفکر فعلي شان که «برنده بايد مالک همه چيز باشد» تحت فشار قرار خواهند گرفت تا ظرف يک سال دست آوردهاي خود را نشان بدهند.

جورج بش، رئيس جمهور و حکومتش مکرراً با اصطلاح جنگ داخلي در عراق مخالفت کرده اند. بعد از نشر گزارش، ستيڤن هاردلي، مشاور امنيت ملي قصر سفيد از استعمال اصطلاح خودداري کرده گفت حکومت ميخواهد پيچيدگي اوضاع را بيان نمايد.

XS
SM
MD
LG